Help ons met het organiseren van een duurzame mobiliteitsdag

TopTechniek in Bedrijf/ TechNet

Geïnspireerd door Duurzaam Midwolde en het Low Car Diet willen we vanuit het programma Toptechniek in bedrijf graag een demo-middag rondom het thema duurzame mobiliteit organiseren. We vragen hulp bij het organiseren van deze demo-middag. (demo-middag, dagdeel, tijd: van 13-17 uur, dag in de week in overleg. Optie: In de school kan 's ochtends door een deskundige een masterclass worden gegeven over duurzame mobiliteit (max. 1,5 uur). In de lessen kan aandacht worden besteed aan duurzame mobiliteit). Als insteek qua organisatie van een dergelijke middag is het Noorderpoort Stadskanaal, opleiding Autotechnicus een logische stap, maar ook de VMBO scholen Winkler Prins Veendam, Dollard college Winschoten, Aletta Jacobs College Hoogezand en het Ubbo Emmius zouden kunnen aansluiten. Ook is het belangrijk om de autobedrijven uit de regio te betrekken.

Aanleiding om een thema middag te organiseren rondom duurzame mobiliteit zijn een aantal MVO-trends in de markt (bron: MVO Nederland).

Er zijn 2 mogelijkheden om een dergelijke middag te organiseren, naast dat het voor de school een leerzame middag kan zijn: duurzame mobiliteit voor burgers of voor bedrijven.

Het doel is om de duurzame mobiliteitsdag succesvol te laten verlopen. 

Voor meer informatie over de opdrachtgever, kun je contact opnemen met de stagecoördinator van de Gebiedscoöperatie. 

Expeditie Toptalent

Startdatum

Mei 2019

Contactpersoon

gebiedscooperatie.zog@gmail.com

TopTechniek in Bedrijf/ TechNet

TopTechniek in Bedrijf / TechNet is een project van het ministerie dat nu al 10 jaar in de regio ‘loopt’.

 

Binnen Toptechniek in bedrijf werken landelijk 28 regionale netwerken van vmbo, mbo, bedrijfsleven en regionale overheid aan het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt. 

TopTechniek in Bedrijf/ TechNet