Help jij ons met het organiseren van het evenement techniek?

TopTechniek in Bedrijf/ TechNet

TopTechniek in Bedrijf / TechNet is een project van het ministerie van onderwijs dat nu al 10 jaar in de regio ‘loopt’. Doelstelling: TopTechniek in Bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en -mbo. 

Binnen Toptechniek in Bedrijf werken landelijk 28 regionale netwerken van vmbo, mbo, bedrijfsleven en regionale overheid aan het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt.

Graag willen we vanuit TopTechniek in Bedrijf / TechNet in de regio Zuid Oost Groningen in het schooljaar 2019/2020 een evenement / evenementen organiseren die gericht is op de dynamische presentatie van de mogelijkheden van de techniek met ‘doe’ activiteiten, informatie over studie, beroepen en carrièremogelijkheden. Daarbij willen we betrokken regionale bedrijven vragen om de verschillende werelden van techniek te presenteren, rekening houdend met opleidingsniveaus. We vragen daarnaast bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van dit evenement hulp van het netwerk, van studenten van de betrokken scholen, maar ook van studenten van de Hanzehogeschool.

Vanuit de lokale bedrijven uit het gebied hebben we het afgelopen jaar terug gekregen dat zij onvoldoende bij het onderwijs en techniekpromotie worden betrokken. 

We willen met zoveel mogelijk jongeren van 10 tot 16 jaar, ouders en verzorgers in contact komen en hen informeren over, enthousiasmeren voor en kennis laten maken met de techniek zodat ze enthousiast worden voor een opleiding in de techniek.

Het doel is om het evenement techniek tastbaar succesvol voor te bereiden en te laten verlopen.

Voor meer informatie over de opdrachtgever, kun je contact opnemen met de stagecoördinator van de Gebiedscoöperatie. 

Expeditie Toptalent

Startdatum

Mei 2019

Contactpersoon

gebiedscooperatie.zog@gmail.com

TopTechniek in Bedrijf/ TechNet

TopTechniek in Bedrijf / TechNet is een project van het ministerie dat nu al 10 jaar in de regio ‘loopt’.

 

Binnen Toptechniek in bedrijf werken landelijk 28 regionale netwerken van vmbo, mbo, bedrijfsleven en regionale overheid aan het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt. 

TopTechniek in Bedrijf/ TechNet